top of page

Våra verksamheter

barnkor.jpg

Körer

Equmenia Stuvsta har tre åldersindelade körer med deltagare från 5 år och upp till tonåren. Sing, Sounds of Voices och Stuvstars. Körledare är Alma Lundbäck.

Scouting

Scouterna träffas på onsdagar kl 18.30 i sina respektive patruller som är indelade efter ålder. I scouterna får vi lära oss om naturen, friluftsliv, allemansrätten och samarbete men också hur man är en bra kompis.

scout.jpg
bottom of page